การเหยียดยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ดี

การเหยียดยืดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่ดี และมีความจำเป็นเพราะช่วยส่งเสริมให้มีร่างกายสมรรถภาพที่ดีขึ้น คือความอ่อนตัวตัวของร่างกาย

 

การเหยียดยืดกล้ามเนื้อมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. ลดการตึงของกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานระหว่างวัน และการเล่นกีฬา
 2. ทำให้การทำงานความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
 3. เพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ
 4. ป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย

5.ช่วยเตรียมความพร้อมของร่างกายในการทำกิจกรรมหนัก  เช่น การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย

 1. ส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. รู้สึกผ่อนคลาย สบาย ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสมาธิ

การเรียนรู้การเหยียดยืดเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่ถ้าปฏิบัติผิดสามารถก่อให้เกิดอันตราย และเป็นผลเสียมากกว่าผลดี การปฏิบัติที่ผิดและมักจะพบก็คือ การกระทำที่กระชากขึ้น-ลง มีการอบอุ่นร่างกายที่ไม่ถูกต้อง มีการยืดกล้ามเนื้อเกินมุมการเคลื่อนไหวปกติ

 

 

ท่าพื้นฐานของการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อของร่างกาย

หลักสำคัญของการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ

 1. ทำการเหยียดยืดกล้ามเนื้ออย่างช้า ๆไม่กระชาก อยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา
 2. ไม่ควรทำจนรู้สึกเจ็บ
 3. อย่าเปรียบเทียบความอ่อนตัวเรากับบุคคลอื่น
 4. ขณะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกร็งหรือตั้งใจทำมากเกินไป
 5. หายใจเข้า-ออกช้า ๆ เป็นจังหวะ อย่ากลั้นลมหายใจ
 6. เหยียดยืดค้างไว้ ณ ตำแหน่งที่มีความตึงและรู้สึกสบายประมาณ 15 วินาที
 7. แต่ละท่าในการเหยียดยืดทำประมาณ 10-15 ครั้งต่อ 1 ท่า